MEĐIMURJE METALI

”priroda,

prije svega”

Tvrtka MEĐIMURJE METALI d.o.o. osnovana je 1998. godine i svih ovih godina se bavi sakupljanjem, otkupom, prijevozom i samim zbrinjavanjem sekundarnih sirovina te ostalog neopasnog tehnološkog otpada iz procesa proizvodnje.

Glavninu metalnog otpada izvozimo u zemlje Europske unije, dok se manji dio zbrinjava u našoj zemlji pa se podrazumijeva da pretežito ovisimo o izvozu istog. Na godišnjoj razini sakupimo i izvezemo 15.000 tona metalnog otpada, od čega najveći dio zauzima otpadno željezo koje izvozimo direktno u ljevaonice u Europi, ali također otkupljujemo i izvozimo otpadni aluminij, prokrom, bakar, mesing i ostali metalni otpad.

Obrtnička 4

HR-40321 MALA SUBOTICA
Centrala:    +385 40 632 500
Telefax:     +385 40 631 025
Direktor:    +385 40 632 555
Mobitel:     +385 98 744 974

info@medjimurje-metali.hr

Tvrtka MEĐIMURJE METALI d.o.o. osnovana je 1998. godine i svih ovih godina se bavi sakupljanjem, otkupom, prijevozom i samim zbrinjavanjem sekundarnih sirovina te ostalog neopasnog tehnološkog otpada iz procesa proizvodnje.

Glavninu metalnog otpada izvozimo u zemlje Europske unije, dok se manji dio zbrinjava u našoj zemlji pa se podrazumijeva da pretežito ovisimo o izvozu istog. Na godišnjoj razini sakupimo i izvezemo 15.000 tona metalnog otpada, od čega najveći dio zauzima otpadno željezo koje izvozimo direktno u ljevaonice u Europi, ali također otkupljujemo i izvozimo otpadni aluminij, prokrom, bakar, mesing i ostali metalni otpad.

Obrtnička 4

HR-40321 MALA SUBOTICA
Centrala:    +385 40 632 500
Telefax:     +385 40 631 025
Direktor:    +385 40 632 555
Mobitel:     +385 98 744 974

info@medjimurje-metali.hr

”PRIRODA, PRIJE SVEGA”

Moto koji nas vodi kroz ove godine poslovanja je da se prema svakom poslu odnosimo maksimalno profesionalno, kako prema tvrtkama s kojima radimo i s kojima ćemo raditi, tako i prema svakoj drugoj osobi koja je ikad došla ili će doći na naš pogon.

Iz malog obiteljskog obrta prerasli smo kroz sve ove godine u jednu od najuspješnijih tvrtki na području sjeverozapadne Hrvatske, pa i šire. Sve to zahvaljujući svojim poslovanjem koje je nadasve profesionalno i odgovorno prema svim našim komitentima, kako tvrtkama tako i svim ostalim fizičkim osobama koje posluju sa nama.

Trenutno zapošljavamo 20 radnika...

… što vozača, radnika na otkupu i skladištu otpada koji su stručno osposobljeni za obavljanje poslova sortiranja i utovara svrih vrsta neopasnog otpada. Također smo opremljeni i osposobljeni za sve vrste demontaža i sortiranja metalnog otpada.

Početkom 2010. godine...

…koja je za mnoge tvrtke bila krizna godina, izgradili smo i preselili u novi pogon koji zadovoljava sve ekološke, zakonodavne i europske standarde. Novi pogon proteže se na površini od 8.000 m2, na kojem se nalazi sva tehnologija potrebna za uspješno poslovanje u ovoj “našoj” branši.
Na pogonu se vrši otkup metalnog otpada, sortiranje, rezanje i sama priprema za daljnje postupanje s metalnim otpadom.

Izgradnjom suvremenog skladišta sve veći dio metalnog otpada završava na skladištenju kod nas u skladištu gdje se poštuju regulative vezane uz zaštitu okoliša.

Nastojimo biti od velikog značaja svima koji žele da nam otpad ne završava u prirodi već u skladištima koja će na najsigurniji način zbrinuti takvu vrstu otpada.

Međimurje Metali Medjimurje

Politika okoliša

Tvrtka MEĐIMURJE METALI d.o.o. se bavi sakupljanjem, otkupom, prijevozom, zbrinjavanjem i izvozom sekundarnih sirovina te ostalog neopasnog tehnološkog otpada iz procesa proizvodnje.

U želji da nam otpad ne završava u našem okruženju i da našim postupcima smanjimo što je više moguće negativan utjecaj na okoliš opredijelili smo se za uspostavu sustava upravljanja okolišem sukladno normi ISO 14001:2004 i sljedeću politiku upravljanja zaštitom okoliša:

Kontinuirani nadzor nad identifikacijom i ocjenom značajnih aspekata okoliša za sve prepoznate procese

Postavljanje ciljeva i programa postignuća ciljeva vezanih za prepoznate značajne aspekte okoliša

Kontinuirane izobrazbe naših zaposlenika i nadzor njihovih aktivnosti u cilju stalnog poboljšavanja zaštite okoliša i sprječavanja mogućih onečišćenja

Poštivanje i usklađenje sa zakonskim i ostalim propisima koji se odnose na poslovanje naše tvrtke

Postavljanje ciljeva vezano uz značajne aspekte okoliša

Odabir dobavljača koji mogu udovoljiti našim kriterijima vezano za zaštitu okoliša i njihovog utjecaja na okoliš

Želja nam je da ostanemo toliko uspješni koliko smo bili i do sada, ne skrivajući tendenciju za stalnim rastom opsega poslovanja i zapošljavanja novih radnika osposobljenih za ovu vrstu posla te povećanje samog prometa, područja poslovanja i poslovnog uspjeha.